В ДЕПОТО

Депото е мястото, където горивото се съхранява, преди да бъде доставено до търговските обекти, и където се извършва инжектирането на Shell добавки. Електронна система контролира вида и количеството Shell добавки за всеки вид гориво, които определят и високото качество на горивата Shell. Добавките се впръскват чрез автоматична система директно в цистерните, което гарантира точната дозировка и елиминира риска от човешка грешка.

Във всяко едно депо, използвано отShell, има изградена автоматична система за допълнително обогатяване с висококачествени добавки Shell на всеки вид гориво – FuelSave и V-Power.

ТРАНСПОРТ ОТ ДЕПОТО ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА

Клетките на цистерната се пломбират. Цистерната следва точно определен и предварително начертан маршрут. Електронна система, свързана с централата на Shell България, следи превозното средство. GPS система сигнализира при отклонение от маршрута, нерегламентирано спиране, рязко ускорение или рязко спиране.

В ТЪРГОВСКИЯ КОМПЛЕКС

Резервоарите се зареждат през разтоварната точка при спазване на строга процедура. Всеки един етап от разтоварване на горивото пряко се записва от електронна видео система. През останалото време разтоварната точка е заключена и достъпът до нея е ограничен. Автоматични измервателни устройства напълно автономно следят качеството на горивото да остане ненарушено и алармират в случай на промяна, като ако има промяна, автоматичната система прекратява моментално продажбите на гориво до идването на специализирана сертифицирана фирма за установяване на промяната.

Повече за качеството

“Знак за качество” от SGS

В България горивата Shell сe тестват от независимия световен лидер в контрола и сертифицирането - SGS.

Параметри за качество на горивата Shell

Горивата Shell се изследват в мобилна лаборатория на SGS, която следи значими параметри за качеството им.

Резултати от анализите на SGS на горивата Shell

Проверете какви са резултатите от тестовете за качество на горивата, направени от мобилната лаборатория на SGS във Вашата бензиностанция!