sgs seal of quality logo

SGS е лидер в областта на проверката, верификацията, изпитването и сертифицирането на процедури и услуги. Призната е за световен еталон за качество и почтеност. Научете повече на www.sgs.bg/SealOfQuality

„Знакът за качество” в търговските комплекси Shell е гаранция, че зареждате с гориво, отговарящо на българските и европейски стандарти за качество.

Как се проверяват горивата Shell:

SGS проверява значими параметри за качество по БДС и европейските стандарти в съответствие с Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Проверките се извършват по преценка на SGS без предварително предупреждение.

По програмата „Знак за качество”, всеки месец SGS прави изненадващи проверки в търговски комплекси Shell, взема проби и прави анализ в своите лаборатории. SGS тества 8 параметъра за качество на дизеловите горива през лятото и 9 през зимния сезон. Качеството на бензиновите горива се потвърждава с анализ на 9 спецификации през зимния сезон и 10 - през летния. Годишно се взимат над 480 проби в цялата мрежа търговски комплекси Shell и се извършват над 3 000 анализа.

По препоръка на Shell България, SGS тества и 2 допълнителни показателя – 1 за дизел (микробиологично замърсяване) и 1 за бензин (ТАМЕ показател). Така Shell осигурява още по-високо ниво на контрол и гарантира чистотата и високото качество на продаваните горива в България.

Резултатите от проверката се обявяват след приключване на тестовете и протоколът е наличен в търговския обект, който е проверен. Протоколите от тестовете се публикуват на https://www.shell.bg/motorists/fuels/quality/result-of-analyzes-of-scc-does-shell.html

Повече за качеството

Параметри за качество на горивата Shell

Горивата Shell се изследват в мобилна лаборатория на SGS, която следи значими параметри за качеството им.

Резултати от анализите на SGS на горивата Shell

Проверете какви са резултатите от тестовете за качество на горивата, направени от мобилната лаборатория на SGS във Вашата бензиностанция!