SGS е лидер в областта на проверката, верификацията, изпитването и сертифицирането на процедури и услуги. Призната е за световен еталон за качество и почтеност. Научете повече на www.sgs.bg/SealOfQuality

„Знак за качество” е най-обстойната и всеобхватна програма за инспектиране на качеството на пазара. Наличието на „Знак за качество” в посетения от Вас търговски комплекс Shell потвърждава, че:

  • Търговският комплекс предлага само горива, които отговарят на БДС и европейските стандарти за високо качество.

Проверките се извършват по преценка на SGS без предварително предупреждение.

Повече за качеството