В специално оборудвана мобилна лаборатория се тестват всички задължителни значими критерии по БДС и Европейските изисквания и стандарти за гориво. 

ПАРАМЕТРИ ЗА БЕНЗИН

 1. Плътност при 15°C
 2. Дестилационни характеристики
  • При 70°C се изпаряват, Е70
  • При 100°C се изпаряват, Е100
  • При 150°C се изпаряват, Е150
  • Край на кипене
 3. Октаново число по изследователски метод
 4. Външен вид
 5. Съдържание на бензeн
 6. Налягане на парите (само за лято)
 7. Съдържание на сяра

ПАРАМЕТРИ ЗА ДИЗЕЛ

 1. Плътност при 15°C 
 2. Дестилационни характеристики
 3. Пламна температура в закрит тигел 
 4. Съдържание на сяра 
 5. Гранична температура на филтруемост (само зимата) 
 6. Съдържание на вода
 7. Микробиологично замърсяване

Повече за качеството

“Знак за качество” от SGS

В България горивата Shell се тестват на място в търговския комплекс от независимия световен лидер в контрола и сертифицирането SGS.