Всеки месец SGS тества значими параметри за качество по БДС и Европейските стандарти. След въвеждането на изискването за минимално съдържание на биокомпонент в дизеловите горива, SGS, по препоръка на Shell България, регулярно тества и параметъра за микробиологично замърсяване на дизеловите горива. Този показател за качество е допълнителен към всички останали, определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Със същата цел - гарантиране на качество - Shell България следи допълнително и резултатите по показателя TAME в автомобилните бензини.

ПАРАМЕТРИ ЗА БЕНЗИН

 1. Плътност при 15°C
 2. Октаново число по изследователски метод, RON (добавено в протоколите от м. декември 2020 г.)
 3. Октаново число по моторен метод, MON
 4. Дестилационни характеристики
  1. При 70°C се изпаряват, Е70
  2. При 100°C се изпаряват, Е100
  3. При 150°C се изпаряват, Е150
  4. Край на кипене
 5. Външен вид
 6. Съдържание на бензeн
 7. Налягане на парите (само през лятото: от 16.04 до 16.10)
 8. Съдържание на сяра
 9. Съдържание на кислородосъдържащи съединения
 10. Съдържание на органично свързан кислород

ПАРАМЕТРИ ЗА ДИЗЕЛ

 1. Цетаново число (добавено в протоколите от м. декември 2020 г.)
 2. Плътност при 15°C
 3. Дестилационни характеристики
 4. Пламна температура в закрит тигел
 5. Съдържание на сяра
 6. Гранична температура на филтруемост (само през зимата: от 16.10 до 16.04).
 7. Съдържание на вода
 8. Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) (добавено в протоколите от м. декември 2020 г.)
 9. Микробиологично замърсяване

Повече за качеството

“Знак за качество” от SGS

В България горивата Shell сe тестват от независимия световен лидер в контрола и сертифицирането - SGS.

Резултати от анализите на SGS на горивата Shell

Проверете какви са резултатите от тестовете за качество на горивата, направени от мобилната лаборатория на SGS във Вашата бензиностанция!

Контрол от рафинерията до бензиностанцията

Shell България провежда контрол на всеки етап по пътя на горивото. Строгите процедури гарантират високото качество на зареденото от Вас гориво.