Всеки месец SGS тества значими параметри за качество по БДС и Европейските стандарти. След въвеждането на изискването за минимално съдържание на биокомпонент в дизеловите горива, SGS, по препоръка на Shell България, регулярно тества и параметъра за микробиологично замърсяване на дизеловите горива. Този показател за качество е допълнителен към всички останали, определени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Със същата цел - гарантиране на качество - Shell България следи допълнително и резултатите по показателя TAME в автомобилните бензини.

ПАРАМЕТРИ ЗА БЕНЗИН

 1. Плътност при 15°C
 2. Октаново число по изследователски метод, RON (добавено в протоколите от м. декември 2020 г.)
 3. Октаново число по моторен метод, MON
 4. Дестилационни характеристики
  1. При 70°C се изпаряват, Е70
  2. При 100°C се изпаряват, Е100
  3. При 150°C се изпаряват, Е150
  4. Край на кипене
 5. Външен вид
 6. Съдържание на бензeн
 7. Налягане на парите (само през лятото: от 16.04 до 16.10)
 8. Съдържание на сяра
 9. Съдържание на кислородосъдържащи съединения
 10. Съдържание на органично свързан кислород

ПАРАМЕТРИ ЗА ДИЗЕЛ

 1. Цетаново число (добавено в протоколите от м. декември 2020 г.)
 2. Плътност при 15°C
 3. Дестилационни характеристики
 4. Пламна температура в закрит тигел
 5. Съдържание на сяра
 6. Гранична температура на филтруемост (само през зимата: от 16.10 до 16.04).
 7. Съдържание на вода
 8. Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) (добавено в протоколите от м. декември 2020 г.)
 9. Микробиологично замърсяване

Повече за качеството

“Знак за качество” от SGS

В България горивата Shell сe тестват от независимия световен лидер в контрола и сертифицирането - SGS.

Резултати от анализите на SGS на горивата Shell

Проверете какви са резултатите от тестовете за качество на горивата, направени от мобилната лаборатория на SGS във Вашата бензиностанция!