Горивата Shell сe изследват от независимия световен лидер в сертифицирането на горива - SGS. Според сезона се отчитат 8 или 9 параметъра за качество за дизел и 9 или 10 – за бензин.

Shell България предоставя достъп до резултатите от изпитванията на горивата във всяка бензиностанция. Клиентите могат да разгледат протоколите от тестове на SGS на място в търговските комплекси Shell и тук - на нашия уебсайт. Вижте резултатите по-долу.

Резултати от тестовете за качество на горивата в търговски комплекси Shell. Изберете бензиностанция и разберете какви са резултатите.

More in quality

“Знак за качество” от SGS

В България горивата Shell сe тестват от независимия световен лидер в контрола и сертифицирането - SGS.

Параметри за качество на горивата Shell

Горивата Shell се изследват в мобилна лаборатория на SGS, която следи значими параметри за качеството им.