Какво представлява подобрената технология на горивата Shell?

 • Това са усъвършенствани формули на бензинови и дизелови горива.
 • Последното поколение горива са формулирани с нашата подобрена технология.
 • Тъй като бензинът и дизелът са различни, ние разработихме уникални формули за всеки вид гориво. 
 • Съвременните двигатели стават все по-ефективни. В резултат на това горивата работят в по-сурови условия (например по-високи температура и налягане), което може да доведе до образуването на отлагания в ключови компоненти на горивната система като всмукателните клапани и горивните инжектори.
 • Всички формули са сложни смеси, специално създадени да поддържат ефективността на двигателя такъв, какъвто е създаден от производителя на превозното средство. Технологията на Shell представлява обогатяване на горивата с мощни почистващи съставки, които помагат да се поддържа чистотата на ключови компоненти от горивната система и ги защитават от влошаващи представянето отлагания.1
 • Нещо повече, нашите горива Shell V-Power са създадени да подпомагат почистването на вече образували се отлагания в горивната система.1
 • Бензините Shell с подсилена технология съдържат и модификатор на триенето, който помага на буталния възел в сърцето на двигателя да се движи по-свободно, за да намали загубата на енергия под формата на топлина.2

Как технологията на Shell работи в двигателя?

Нашето предизвикателство – замърсяванията в горивните системи

Екипът от учени на Shell създаде уникалните формули за дизелови и бензинови двигатели. В този процес разчитахме на своя над 100-годишен опит в проучванията и разработването на горива. Производителите на автомобили неуморно се опитват да подобрят ефективността на двигателя. Нашите формули са изградени на базата на опита и информация за изискванията, както на старите, така и на новите двигатели.  Съвременните двигатели стават по-малки, като същевременно поддържат високи нива на мощност и често разчитат на новите технологии (като директен инжекцион и турбозареждане) за постигане на отлично представяне и ефективност.

С течение на времето в ключови компоненти на горивната система, като инжекторите в дизеловите двигатели и всмукателните клапани и инжекторите в бензиновите, могат да се образуват отлагания. Формулите на Shell са създадени да подпомагат контрола на отлагания в ключови компоненти на горивната система.2 Разработването на серията горива Shell с подобрена технология е кулминацията на една дългогодишна програма за изследователска и развойна дейност, която включва тестове с над 240 автомобила, изминали повече от 3 млн. км.3

Нашите решения

Дизелово гориво Shell FuelSave Diesel

В дизеловите двигатели замърсените горивни дюзи могат да допринесат за неефективно горене. Технологията в Shell FuelSave Diesel съдържа премахващи отлаганията молекули за чист и ефективен двигател.1 Различни стандартни за индустрията тестове показват, че последното поколение Shell FuelSave Diesel помага да се поддържат дюзите значително по-чисти в сравнение с предишните формули на това гориво.1

Бензиново гориво Shell FuelSave 95

Основната цел на технологията в бензиновото ни гориво Shell FuelSave е да помага да се поддържа чистотата на компонентите на горивната система, като всмукателни клапани и горивни инжектори, с усъвършенствани почистващи молекули.1

Бензиновото гориво Shell FuelSave с подобрена технология освен това съдържа модификатор на триене.2 Триенето се получава при плъзгане на движещи се части една върху друга и е причина за загуба на мощност и неефективна работа на двигателя. Ключова област на загуби на енергия от триене е при триене между буталото и стената на цилиндъра. Технологията на бензина Shell FuelSave също съдържа модификатор на триенето.2 Триенето възниква, когато движещите се части се плъзгат една върху друга, и е фактор за замърсяването и спада в ефективността на двигателя. Ключово място, където се получава загуба на енергия, е между буталата и стената на цилиндъра. Модификаторът на триене в бензина Shell FuelSave с подобрена технология действа чрез формиране на филм върху ключови компоненти на буталния възел, който им помага да се плъзгат по-свободно. В резултат на това се губи по-малко енергия и се подпомага ефективността на двигателя.4

Бензиново гориво Shell V-Power – създаден за върхово представяне и ефективност

Основата на технологията в бензиновото гориво Shell V-Power са мощни почистващи молекули, създадени да предотвратяват и премахват отлагания, които влошават представянето на двигателя.1 Усъвършенстваната ни формула е проектирана да работи в екстремните условия на горивната всмукателна система, да разрушава и почиства отлаганията там.1 Това помага да се обезпечи чиста горивна всмукателна система, двигател, който диша по-добре, и в резултат – автомобил, който се представя по-добре.1 Бензинът Shell V-Power с подобрена технология е подсилен с 3 пъти повече намаляващи триенето и 3 пъти повече контролиращи отлаганията молекули (в сравнение с бензин Shell FuelSave със същата технология), за да подпомогне представянето и ефективността.5 Нашият бензин Shell V-Power с подсилена формула с повече на брой намаляващи триенето молекули демонстрира по-добро представяне при по-сурови условия и на магистралата, и в града.5

Shell V-Power Diesel – създаден за върхово представяне и ефективност

Увеличените нива на почистващи молекули в Shell V-Power Diesel с подобрена технология могат да съдействат за почистване на замърсени горивни инжектори в двигателя.6 Shell V-Power Diesel е нашето най-ефективно гориво, което помага да се подобри чистотата на двигателя чрез премахване на вече образували се отлагания. Shell V-Power Diesel подпомага възстановяването на мощността чрез почистване на ключови компоненти на горивната система от натрупване на влошаващи представянето отлагания.8

Допълнителна информация:

 1. В сравнение с основното гориво Shell FuelSave. Подпомага почистването и защитата на ключови компоненти на горивната система, като всмукателни клапани и/или горивни инжектори, от отлагания, които влошават представянето. Намаляващите триенето молекули подпомагат критично важни части на двигателя. Ефектът и ползите могат да варират в зависимост от вида на превозното средство, условията и стила на шофиране. Не могат да се дадат гаранции. 
 2. В сравнение с предишните формули на Shell V-Power. Намаляващите триенето молекули подпомагат критично важни части на двигателя. Ефектът и ползите могат да варират в зависимост от вида на превозното средство, условията и стила на шофиране. Не могат да се дадат гаранции. 
 3. В сравнение с основното гориво Shell FuelSave. Подпомага възстановяването на мощността чрез почистване на ключови компоненти на горивната система, като всмукателни клапани и/или горивни инжектори, от отлагания, които влошават представянето. Ефектът и ползите могат да варират в зависимост от вида на превозното средство, условията и стила на шофиране. Не могат да се дадат гаранции.
 4. В сравнение с основното гориво Shell FuelSave. Състоянието на двигателя се подобрява чрез премахване на влошаващи представянето отлагания в ключови компоненти на горивната система като всмукателни клапани и/или горивни инжектори. Намаляващите триенето молекули подпомагат критично важни части на двигателя. Ефектът и ползите могат да варират в зависимост от вида на превозното средство, условията и стила на шофиране. Не могат да се дадат гаранции. 
 5. В сравнение с основното гориво Shell FuelSave. Подпомага почистването и защитата на ключови компоненти на горивната система, като всмукателни клапани и/или горивни инжектори, от отлагания, които влошават представянето. Намаляващите триенето молекули подпомагат критично важни части на двигателя. Ефектът и ползите могат да варират в зависимост от вида на превозното средство, условията и стила на шофиране. Не могат да се дадат гаранции.

Още от Горива Shell

Shell V-Power Diesel

Новият и подобрен Shell V-Power Diesel1 – най-доброто ни гориво за върхово представяне досега.2

Гарантираме качеството на горивата Shell с 15 нива на контрол

Стандартите на Shell за качествен контрол на горивата са безкомпромисни и валидни за всяка страна, в която компанията оперира.