Ние бихме искали да Ви информираме за личните данни, събирани за Вас от компания или компании в групата от компании на Shell („Shell“), за какви цели ги събираме и за Вашите права в тази връзка. Изберете от списъка по-долу уведомлението(ята) за конфиденциалност, което е/са подходящо(и) за Вас.

Настоящите уведомления за конфиденциалност могат да се допълват от местни / допълнителни уведомления. Тези уведомления са на разположение и на местните езици (където е приложимо) от уебсайта на Shell за съответната държава.

Shell е приела Задължителни корпоративни правила, които предоставят рамка за спазване на неприкосновеността на личния живот, която е одобрена от нидерландския орган за защита на данните, такава, че дружествата от Shell да могат законно да предават лични данни на други дружества в рамките на групата Shell при спазване на правото на ЕС за защита на данните.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или проблеми относно обработването на Вашите лични данни – данните за контакт са предоставени в съответното уведомление за конфиденциалност по-долу и са посочени в уебсайта на Shell за държавата на вашето местоположение.

 

Aвтомобилист, лоялен клиент, потребител на Приложение на Shell

Информация за лицата, които са или са били клиенти на дребно, членове на програма за лоялност на Shell, посетители на уебсайта на Shell и/или потребители на дигитално приложение на Shell.

Кандидат за работа

Информация за физически лица, които кандидатстват за работа или които присъстват на събитие по набиране на служители или се подлагат на оценка от Shell.

Бизнес клиент, доставчик, партньор или инвеститор

Информация за лицата, които са свързани с нашите бизнес клиенти (В2В), доставчици, бизнес партньори, заинтересовани лица и/или инвеститори.

Настоящ или бивш служител на Shell, контрактор или подопечно лице

Информация за физически лица, които са настоящи или бивши служители, стажанти или контрактори, както и подопечни на служители на Shell лица.