Вашите лични данни

Ние бихме искали да Ви информираме за личните данни, събирани за Вас от компания или компании в групата от компании на Shell („Shell“), за какви цели ги събираме и за Вашите права в тази връзка. Изберете от списъка по-долу уведомлението(ята) за конфиденциалност, което е/са подходящо(и) за Вас.

Настоящите уведомления за конфиденциалност могат да се допълват от местни / допълнителни уведомления. Тези уведомления са на разположение и на местните езици (където е приложимо) от уебсайта на Shell за съответната държава.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или проблеми относно обработването на Вашите лични данни – данните за контакт са предоставени в съответното уведомление за конфиденциалност по-долу и са посочени в уебсайта на Shell за държавата на вашето местоположение.

 

Кандидат за работа

Информация за физически лица, които кандидатстват за работа или които присъстват на събитие по набиране на служители или се подлагат на оценка от Shell.