Известие за поверителност - Мотористи (Privacy Notice - B2C), клиенти за лоялност или енергия, потребители на Приложението Shell и посетители на нашите уебсайтове

Това известие определя какви лични данни събираме, за какви цели и Вашите права в това отношение.

Какво обхваща настоящото Известие за поверителност?

Настоящото Известие за поверителност предоставя информация относно обработката на Вашите лични данни при използване на услуги и/или закупуване на продукти от или от името на дружество или дружества от групата на Shell („Shell“ или „ние“), като:

(i) търговец на дребно, клиент за енергия или електронна мобилност;
(ii) член на програма за лоялност на Shell, като Club Smart, Shell Go +, Програма SHARE или еквивалент във Вашето местоположение („Програма за лоялност на Shell“);
(iii) посетител на уеб сайт на Shell („Уебсайт“ или „Уебсайт на Shell“); и/или
(iv) потребител на Приложението Shell или други приложения на Shell („Приложение Shell“).

Тези известия са достъпни също от уеб сайтовете на Shell в различни места, в които работим, на местни езици и в съответствие с местните изисквания, както е уместно.

Персонализираните известия и допълнителните декларации за поверителност може да съдържат допълнителна информация за начина, по който Shell обработва Вашите лични данни. Такъв е например случаят, ако сте клиент за енергия или електронна мобилност. В тези случаи такива известия за поверителност ще Ви бъдат съобщени отделно. Тези известия за поверителност могат да варират в различните страни, в които работим, за да отразяват местните практики и приложимите законови изисквания.

Настоящото Известие за поверителност обяснява какви лични данни за Вас се обработват, защо обработваме Вашите лични данни и за какви цели; за колко време запазваме Вашите лични данни; как да осъществите достъп до и да актуализирате Вашите лични данни, както и опциите, които имате по отношение на Вашите лични данни и къде можете да получите допълнителна информация.

Ако се събират лични данни на деца, това изисква съгласие на родителя или настойника.

Специално известие – ако сте на възраст под 14 години. Обработка на лични данни на деца

Освен в случаите, когато Shell организира образователни мероприятия, предназначени специално за деца, ние не събираме умишлено лични данни на лица под 14-годишна възраст. Ако сте под 14-годишна възраст (или различна възраст според местните законови изисквания, както са съобщени на уеб сайта на Shell във Вашето местоположение), моля, не ни изпращайте личните си данни, например, Вашето име, адрес и имейл адрес. Ако желаете да се свържете със Shell по начин, който изисква от Вас да представите свои лични данни (като напр. за образователни или иновационни събития), помолете своя родител или настойник да направи това от Ваше име.

Този раздел описва различните източници, от които събираме Вашите лични данни.

Какви лични данни за Вас обработваме? Събиране на информация

Ние събираме информация, включително лични данни за Вас в качеството Ви на клиент на Shell, потребител на Приложенията на Shell и/или посетител на уебсайт на Shell, или управлявана от Shell страница в социалните медии („Страница за социалните медии на Shell“). Taзи информация може да бъде:

 • Информация, която Вие ни предоставяте - когато създавате профил в акаунт на Shell, ние ще Ви попитаме за Вашето име, имейл адрес и пол (за да можем да се обръщаме правилно към Вас, но Вие не сте длъжни да ни предоставяте тази информация), Вашите предпочитания за контакт и информацията, която е нужна за отговор на въпросите за сигурност. Ако решите да станете член на програма за лоялност на Shell, потребител на Приложенията на Shell, услугите на Shell Drive или на нашите мобилни плащания, ние можем да Ви помолим да предоставите допълнителни лични данни, които са нужни за извършването на такива услуги и/или удостоверяване, като например тип на превозното средство, график на водача, дата на раждане (ако се събира), предпочитания за комуникация и номер на мобилен телефон.
 • Информацията, която получим чрез Вашата употреба на услугите на Shell - ние ще събираме и информация за това, как и къде използвате или закупувате услугите и продуктите на Shell. Тази информация може да включва информация за електронни устройства, IP адреси, информация за регистрация, тип на браузъра и предпочитания, информация за местоположението, онлайн идентификатори за активиране на „бисквитки“ и подобни технологии. Вашата история на покупките включва данни относно (i) специфичните продукти, които купувате, (ii) общото количество на Вашите покупки на транзакция, (iii) времето и мястото на покупките, които извършвате и (iv) метода на плащане, който използвате, включително методите на плащане, вградени в Приложението (като напр. опция за мобилно плащане);
 • Ако сте член на Програма за лоялност на Shell - ние ще събираме информация за Вашето участие в тези програми - това включва данни относно (i) типа и описанието на наградата, която сте избрали, (ii) наградите, които сте избрали, (iii) сумата на точките, които сте спечелили, (iv) колко често и колко пъти сте използвали точките си и (v) метода на доставка, който сте избрали, за да получите наградата си (ако има такава).Ако сте потребител на Shell Drive, ние ще събираме информация за Вашите записани пътувания, включително координатите, скоростта и ускорението на Вашето превозно средство и ще я сравняваме с тази на други потребители (ако сте дали съгласие за събирането на тази информация, включително Вашето местоположение).
 • Информация, събрана чрез външни източници - за да гарантираме, че разполагаме с най-актуалната информация за Вас, за да Ви предоставим по-добри продукти и все по-персонализирани услуги, ние ще комбинираме информация, която притежаваме за Вас, с допълнителна информация, която е обществено достъпна или получена чрез оторизирани трети страни (като Experian или Acxiom). Това включва информация за Вашите навици за пазаруване и свързаните с тях продукти или услуги, които можете да използвате, като например броя на колите в семейството, които притежавате, или видовете автомобили, които Ви интересуват; или
 • Информация, събрана чрез страници в социалните медии - Когато общувате с нас чрез страницата на Shell за социалните медии (например, когато коментирате, споделяте или реагирате на публикация, качвате медия, изпращате лично съобщение или се абонирате за страницата за социалните медии на Shell), може да получаваме лични данни за Вас, като Вашето потребителско име, снимка на профила, родния Ви град, Вашия имейл адрес и пол. Ние ще използваме получените от социалната медия данни в съответствие с настоящото Известие за поверителност.

Изглед на клиента на Shell

С цел да Ви гарантираме безпроблемно изживяване с групата на Shell и в зависимост от естеството на Вашия ангажимент с Shell, ние комбинираме информация, събрана от източниците, посочени по-горе, за създаване на личен профил за Вас. Това Ви позволява да общувате по-лесно с различни компании на Shell и гарантира, че разполагаме с най-актуалната информация за Вас за по-добро разработване на услуги и продукти, и за персонализиране на оферти, подходящи за Вашите конкретни интереси.

Моля, имайте предвид обаче, че имате възможност да контролирате начина, по който Shell използва тази информация. Можете да откажете обединяването на личните Ви данни по този начин - Моля, вижте раздела по-долу

Ние обработваме Вашите лични данни само когато имаме законно основание за това.

Защо обработваме Вашите лични данни?

Личните данни, обхванати от настоящото Известие за поверителност, се обработват само:

 • с изричното Ви съгласие;
 • когато е необходимо за извършване на транзакция с Вас (като информация за плащане);
 • когато това е необходимо за целите на законните интереси, на съответната/ите компания/компании Shell, с изключение на случаите, когато над тези интереси имат превес Вашите интереси или основни права и свободи; или
 • когато е необходимо за Shell за спазване на законно задължение.

Когато обработката се базира на съгласие, Вие имате право да оттеглите по всяко време съгласието си. Това няма да засегне валидността на обработката преди оттеглянето на съгласието.

Какви са последствията от непредоставянето на Вашите лични данни?

Когато изберете да не ни предоставяте информацията, посочена по-горе, за целите на използване на Приложение на Shell или за участие в Програма за лоялност на Shell, единственото последствие е това, че ще бъде засегната Вашата възможност за пълно взаимодействие с Приложението на Shell и/или за участие в Програмата за лоялност на Shell.

Кой носи отговорност за събраните лични данни?

Shell България ЕАД, ЕИК 831915840, с адрес София 1505, бул. Ситняково № 48, Сердика офиси, ет. 8, ще бъде отговорна за обработката на Вашите лични данни самостоятелно или съвместно със свързаните с дружеството лица.

Целите, за които обработваме Вашите лични данни.

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Ние обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • предоставяне на нашите продукти и доставяне на нашите услуги за Вас;
 • управление на взаимоотношения и маркетинг, като поддържане и насърчаване на контакт с Вас;
 • управление на акаунта, включително проверка на акаунта (тоест гарантиране, че само Вие или някой, който сте упълномощили, има достъп до Вашия акаунт и Вашата информация);
 • обслужване на клиенти и разработване на нашите продукти и услуги;
 • изпълнение и анализ на пазарни проучвания и маркетингови стратегии;
 • промоции и конкурси, предлагани на клиентите на Shell, включително предлагане на цифрови награди в признание на това, че сте ценен клиент; или
 • откриване или предотвратяване на измами, ако използвате функция за мобилно плащане за закупуване на продукти на Shell (ако са налични на Вашия пазар);

Също така можем да обработване личните Ви данни за второстепенна цел, когато е тясно свързана, като:

 • съхраняване, изтриване или анонимизиране на Вашите лични данни;
 • одити, разследвания, разрешаване на спорове или застрахователни цели, съдебни спорове или защита на претенции;
 • статистически, исторически или научни изследвания; или
 • спазване на законните и/или нормативни изисквания.

Комуникация и маркетинг – Вашите предпочитания

Ако сте дали съгласието си да получавате комуникации от Shell (или ако преди това сте закупили стоки и/или услуги от нас и е разрешено от приложимото законодателство), може да получавате оферти, които са персонализирани според Вашите предпочитания въз основа на информацията, получена за Вас от различни източници, описани по-горе, за да Ви доставим по-добри продукти и още по-персонализирани услуги.

Ние можем да Ви изпращаме актуализации на услуги и уведомления без Вашето предварително съгласие, само когато такива актуализации и/или уведомления са необходими за правилното функциониране на Приложенията на Shell или другите услуги, които използвате.

Вие можете да получавате подходящи предложения и комуникации по различни канали и можете да актуализирате предпочитанията си за абонамент чрез настройките на Вашия личен профил по всяко време или да използвате функцията за прекратяване на абонамента за различните дигитални канали.

Сигурност на транзакциите и предотвратяване, откриване и разследване на измами

Когато използвате приложение за мобилно плащане за закупуване на продукти на Shell (ако е налично на Вашия пазар), от Вас може да се поиска да предоставите допълнителни лични данни за извършване на транзакцията. Можем да използваме личните данни, които предоставяте, за предотвратяване, откриване и разследване на измама, както и за изпълнение на условията за употреба на приложението за мобилно плащане.

Можем да споделяме информация с доставчиците на услуги, които участват в мобилните плащания (като PayPal), включително, но не само Вашия IP адрес, ИД или уникален идентификатор на устройството, номер на карта за лоялност за целите, посочени по-горе, както и за целите на събиране на точки, тип устройство, информация за геолокация, информация за връзката (напр. wi-fi) и информация за мобилната мрежа.

   

Вашите права и как да ги упражните.

Вашите права относно Вашите лични данни

Ние целим да поддържаме нашата информация колкото се може по-точна. Можете да поискате:

 • достъп до Вашите лични данни;
 • коригиране или изтриване на Вашите лични данни (но само когато те вече не са нужни за законова бизнес цел, като извършване на транзакция по покупка на дребно);
 • да не получавате повече комуникации за маркетинг;
 • ограничаване на обработката на Вашите лични данни;
 • да не се извършва повече обединяването на Вашите лични данни от различни източници за създаване на личен профил; и/или
 • да получавате личните данни, които сте предоставили на Shell, в структуриран, дигитален формат и да предавате тези данни на друга страна, ако това е технически изпълнимо. 

За да направите всяко от тези искания, моля, отидете на Вашия профил в акаунта Ви в Shell или се свържете с нас, като използвате данните за контакт в специфичното за Вашата държава Известие за поверителност или] на SITI-MLM-Support@shell.com в това отношение.

С кого можете да се свържете, ако имате запитване, притеснение или оплакване относно Вашите лични данни?

Ако имате проблеми, въпроси или оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас [според данните за контакт в специфичното за Вашата държава Известие за поверителност или] на SITI-MLM-Support@shell.com за допълнителна информация или за подаване на такива искания.

Можете да се свържете също с Главната служба за поверителност на групата на Shell на адрес: Shell International B.V. Хага, Нидерландия – Търговски регистър № 27155369 Адрес за кореспонденция: PO Box 162, 2501 AN, The Hague, at privacy-office-SI@shell.com.

Ако не сте удовлетворени от начина, по който се третират Вашите лични данни от Shell, имате право да подадете жалба до българската Комисия за защита на личните данни с адрес София 1592, бул. Цветан Лазаров № 2 или до Органа за защита на данните в Нидерландия на адрес: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Хага, Нидерландия. Моля, посетете www.cpdp.bg или https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en за повече информация.

Ние използваме бисквитки на нашите уеб сайтове, за да Ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване.

Бисквитки и подобни технологии

Shell използва бисквитки и подобни технологии, които събират и съхраняват информация, когато посещавате определен уебсайт на Shell или използвате приложение на Shell. Това дава на Shell възможност да идентифицира Вашия интернет браузър и да събира данни за Вашата употреба на нашия уеб сайт, както и данни за страниците, които посещавате, времетраенето на Вашите посещения и да идентифицира тези сайтове при повторно посещение, за да можем да подобрим Вашето изживяване при посещение на нашия(те) уеб сайт(ове). Moжете да контролирате и задавате предпочитанията си за бисквитки чрез настройките на браузъра си или като използвате инструмента относно предпочитание за бисквитки на Shell на уеб сайтове на Shell – за повече информация, моля вижте Политиката за бисквитки на Shell на адрес: https://www.shell.bg/cookie-policy.html.

Shell е ангажирана със защитата на Вашите лични данни.

Сигурност на Вашите лични данни

Внедрили сме технология и политики с цел защитата на Вашата поверителна информация от неоторизиран достъп и неправилна употреба. По-специално ние можем да използваме криптиране за някои от нашите услуги, ние прилагаме процес на удостоверяване и потвърждаване за достъп до услугите на Shell и редовно тестваме, преглеждаме и оценяваме ефективността на нашите мерки за сигурност.

С кого споделяме Вашите лични данни?

С кого ще споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе и ще се споделят само въз основа на строгата нужда да бъдат научени от:

 • Други компании от групата на Shell, включително тези, които могат да бъдат разположени извън Вашето местоположение;
 • С Ваше съгласие, оторизирани компании трети страни в сътрудничество с Shell, които могат да доставят продукти и/или услуги на потребителите на Приложения на Shell и Програми за лоялност на Shell;
 • Оторизирани доставчици на услуги в областта на мобилни плащания (като PayPal, Apple Wallet или Android Pay);
 • Оторизирани агенти, лицензополучатели, доставчици на услуги, външни одитори и/или подизпълнители на Shell;
 • Компетентен публичен орган, правителство, регулаторна, надзорна, разследваща или фискална агенция, когато е необходимо да се спазва законно или регулаторно задължение, на което съответното/ите дружество/дружества Shell подлежи/ат, или както е разрешено от приложимото законодателство; или
 • Всяко лице, на което Shell предлага да прехвърли някое от своите права и/или задължения.

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени извън Вашата държава, в съответствие с подходящите мерки за защита

Прехвърляния на Вашите лични данни в други страни

Когато личните данни се прехвърлят на компании в рамките на групата на Shell и/или на оторизирани трети страни, които се намират извън Вашата страна, ние вземаме организационни, договорни и правни мерки за осигуряване, че Вашите лични данни се обработват изключително за целите, посочени по-горе и че се прилагат адекватни нива на защита с цел защита на Вашите лични данни. Тези мерки включват Обвързващи корпоративни правила за трансфери в рамките на Групата на Shell и за компании на Shell в Европейския съюз, одобрени от Европейската комисия механизми за трансфер към трети страни, както и допълнителни местни правни изисквания. Можете да намерите копие на Корпоративните обвързващи правила на Shell на https://www.shell.bg/privacy.html или като пишете на privacy-office-SI@shell.com

Комуникации със Shell чрез социалните медии

Ако решите да взаимодействате с Shell чрез социални медии на страницата за социални медии, управлявана от Shell („Страница за социални медии на Shell“) като Facebook, Instagram, Twitter или LinkedIn, Вашите лични данни (като Вашето име, снимка на Вашия профил и факта, че се интересувате от Shell) ще бъдат видими за всички посетители на Вашата лична уеб страница, в зависимост от Вашите настройки за поверителност на съответната платформа за социални медии и ще бъдат видими също за Shell. Можете да изтриете всяка информация, която споделяте на тези уеб сайтове, по всяко време чрез Вашия акаунт в съответната платформа за социални медии. Shell не проследява Вашата активност в различните сайтове за социални медии, които използвате. Ако изпратите съобщение на Shell чрез която и да е услуга за изпращане на съобщения на платформа за социални медии, тези съобщения се съхраняват не повече от един месец след получаването им. Моля, свържете се със Shell, ако искате да направите заявка, че не можете сами да предприемете действия и която е свързана със страницата на социалните медии на Shell - вижте раздела по-долу.

Освен това и доколкото Shell отговаря съвместно с платформата за социални медии на страницата за социални медии на Shell, Shell ще има достъп чрез платформата за социални медии до обобщени данни, предоставящи статистически данни и информация, които помагат да се разберат видовете действия, които предприемате на страниците на Shell за социални медии. За повече информация относно начина на обработване на Вашите лични данни в тези платформи за социални медии, включително всяка целева реклама, която може да получите, моля, вижте настройките за поверителност, достъпни от Вашия акаунт в платформата на съответната социална медия.

Shell ще съхранява Вашите лични данни само за определен период от време.

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Личните данни, обработвани от Shell в съответствие с настоящото Известие за поверителност, ще бъдат изтрити или представени анонимно (така че вече да не е възможно да бъде установена самоличността Ви);

(1) на всеки 5 години, когато продължавате да бъдете клиент по време на този период;
(2) без ненужно забавяне, когато поискате да бъде изтрит акаунтът Ви в Shell или да преустановите участието си в програмата за лоялност на Shell; или
(3) след 3 години за всички абонирани услуги от последното ни взаимодействие с Вас (тоест, когато не сте използвали нашите услуги в продължение на 3 години)..

По отношение на финансовите транзакции (включително тези, които са направени чрез Приложение на Shell), Вашите лични данни ще се съхраняват за период от 10 години след транзакцията.

Във всички случаи информацията може да се съхранява за а) по-дълъг период от време, ако има законова или регулаторна причина за това (в който случай тази информация ще се изтрие след като вече престане да бъде нужна за правната или регулаторната причина) или б) за по-кратък период, когато лицето възрази срещу обработката на неговите/нейните лични данни и вече няма законово основание за запазването им.

Това Известие за поверителност се актуализира с течение на времето.

Промени в настоящото Известие за поверителност

Настоящото Известие за поверителност може да се променя с течение на времето. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате настоящото Известие за поверителност за възможни промени. Настоящото Известие за поверителност бе актуализирано за последен път през февруари 2022 г.