Нашият стремеж „Цел нула“

Нашият стремеж „Цел нула“ е да постигнем нула наранявания и нула разливи при всички наши операции. Всеки служител на Shell, ежедневно се стреми да постигне тази цел.

За да постигнем „Цел нула“, ние се фокусираме върху трите области на опасност за сигурността, които крият най-големи рискове за нашия тип дейности: безопасността на хората, безопасността в работния процес и безопасността на пътя.

Искаме да помогнем за подобряването на безопасността в цялата енергийна индустрия и работим в партньорство с търговски асоциации и професионални организации, за да споделим нашия опит в областта на безопасност, стандарти и знания с други оператори и изпълнители.

Научете повече за нашия стремеж „Цел нула“

Обучение по безопасност на персонала

Лична безопасност

Безопасността е нашият основен приоритет. Всеки, който работи за нас или с нас, изпълнява важна роля в това да превърнем Shell в по-безопасно място за работа. Ние очакваме от тях да спазват правилата и разпоредбите за безопасност, свързани с тяхната работа, да се намесят, за да се предотвратят опасни условия, както и да се отнасят с внимание към колегите и общностите, в които работим.

Научете повече за личната безопасност в Shell

Безопасност на процесите

Безопасността на процесите започва от ранната фаза на проектиране на строителните съоръжения и продължава през целия им жизнен цикъл, като гарантира, че те се експлоатират безопасно, поддържат се добре и се контролират редовно, за да се установят и преодолеят всички потенциални опасности на безопасността на процесите.

Прочетете повече за безопасността на процесите в Shell

Дама, носеща предпазна екипировка, управлява превозно средство

Безопасност на пътя

Пътният транспорт е необходима част от много от нашите бизнес дейности. Общо служителите и изпълнителите на Shell шофират почти 1 милиард километра всяка година в повече от 70 страни – това е равностойно на 70 обиколки на Земята всеки ден! Нашата философия за безопасност на пътя се фокусира върху областите на риска, като например способностите на шофьора, състоянието на превозното средство, пътните условия и местната околна среда. Ние също така се опитваме да намалим необходимостта да се използва сухоземен транспорт поначало: най-безопасното пътуване е това, което не се е осъществило.

Научете повече за безопасността на пътя в Shell

Открийте повече за нашите програми за пътна безопасност в общности, в които работим

Здраве и благосъстояние на служителите

Ние вярваме, че добрите условия на труд и на живот помагат да се постигне по-безопасна и по-продуктивна работна среда.

Научете повече за това как се опитваме да предпазим нашите служители и подизпълнители от опасности

Стопанисване на продукта

Ние произвеждаме суров нефт и природен газ и ги преработваме в горива, масла и химикали, които се използват за направата на много битови предмети. Ние се опитваме да полагаме грижи тези продукти да бъдат обезопасени – от производството до изхвърлянето им. Ние наричаме това стопанисване на продукта.

За да се разберат и управляват потенциалните опасности за здравето, безопасността и околната среда, представени от нашите продукти, ние ги оценяваме внимателно. Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и доставчици, за да следим всички промени в технологията на нашите продукти и подкрепяме научните изследвания, ако това ни помага още повече да намалим потенциалните рискове.

Научете повече за стопанисването на продуктите в Shell и намерете информационни листове за безопасност и кратки справки за стопанисване на продуктите

Още при устойчивото развитие

Какво означава устойчиво развитие в Shell

Устойчивост в Shell означава да се осигурява енергия по отговорен начин, като се зачитат хората, тяхната безопасност и околната среда.

Прозрачност

Правенето на бизнес по ясен, открит начин е ангажимент, за чието спазване работим усилено, а също така насърчаваме прозрачността, където е възможно, в цялата ни промишленост.