• Заобикаляне на механизми за безопасност

  ПРАВИЛО 1: ЗАОБИКАЛЯНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

  Изключвайте обезопасителните защитни системи и блокировки само след получаване на разрешение

  • Аз разбирам и използвам решаващи за безопасността оборудване и процедури, които са приложими за моята задача
  • Аз получавам разрешение, преди:
   1. да изключвам защитни системи или блокировки
   2. да се отклонявам от процедури
   3. преминавам ограничение
 • Затворено пространство

  ПРАВИЛО 2: ЗАТВОРЕНО ПРОСТРАНСТВО

  Влизайте в затворени пространства само след получаване на разрешение

  • Аз се уверявам, че източниците на електричество са изолирани
  • Аз се уверявам, че средата е била тествана
   и се следи
  • Аз проверявам и използвам кислородния си апарат,
   когато се изисква
  • Аз се уверявам, че наблизо има придружаващ ме колега
  • Аз се уверявам, че разполагам съм спасителен план 
  • Аз получавам разрешение за влизане
 • Шофиране

  ПРАВИЛО 3: ШОФИРАНЕ

  Спазвайте правилата за безопасно шофиране

  • Аз винаги нося предпазен колан
  • Аз не надвишавам ограничението на скоростта и намалявам скоростта според условията на пътя
  • Аз не използвам телефони или устройства по време на шофиране
  • Аз съм в добра кондиция, отпочинал и изцяло съсредоточен, докато шофирам
  • Аз следвам изискванията за управление на пътуването
 • Изолиране на електричество

  ПРАВИЛО 4: ИЗОЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

  Уверете се, че електричеството е изолирано и не протича ток преди започване на работа 

  • Аз идентифицирам всички източници на електричество
  • Аз се уверявам, че опасните източници на електричество са изолирани, заключени и маркирани
  • Аз се уверявам, че не протича ток и тествам за остатъчно или натрупано електричество
 • Високотемпературна работа

  ПРАВИЛО 5: ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА РАБОТА

  Контролирайте запалими материали и източници на пламък 

  • Аз идентифицирам и контролирам източници на запалване
  • Преди да започна високотемпературна работа:
   1. аз се уверявам, че запалимият материал е бил преместен или изолиран
   2. аз получавам разрешение
  • Преди да започна високотемпературна работа в опасна зона, аз се уверявам, че:
   1. е бил извършен тест за газ
   2. газта ще се следи непрекъснато
 • Огнева линия

  ПРАВИЛО 6: ОГНЕВА ЛИНИЯ

  Пазете себе си и другите от огневата линия

  • Аз заставам така, че да избягвам:
   1. движещи се предмети
   2. превозни средства
   3. освобождаващи механизми за налягане
   4. падащи предмети
  • Аз установявам и се съобразявам с бариери и зони с ограничение
  • Аз предприемам действия, за да захвана незакрепени предмети и докладвам за потенциални падащи предмети
 • Безопасно повдигане

  ПРАВИЛО 7: БЕЗОПАСНО ПОВДИГАНЕ ЧРЕЗ МЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА

  Планирайте операциите по повдигане и контролирайте зоната

  • Аз се уверявам, че оборудването и товарът са проверени и подходящи за целта
  • Аз работя единствено с оборудване, което съм квалифициран да използвам
  • Аз установявам и се съобразявам с бариери и зони с ограничение
  • Аз никога не минавам под висящ товар
 • Разрешение за работа

  ПРАВИЛО 8: РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА

  Работете само след получаване на разрешително, когато се изисква 

  • Аз се уверявам дали е необходимо разрешително
  • Аз имам разрешение да извърша дейността
  • Аз разбирам разрешителното
  • Аз съм се уверил, че опасностите се контролират и е безопасно да започна
  • Аз спирам и преценявам отново, ако условията се променят
 • Работа на височина

  ПРАВИЛО 9: РАБОТА НА ВИСОЧИНА

  Защитавайте се срещу падане, когато работите на височина

  • Аз проверявам моето защитно оборудване срещу падане преди употреба
  • Аз закрепвам инструменти и работни материали, за да предотвратя падане на предмети
  • Аз винаги се привързвам към одобрени точки за закрепване, докато съм извън защитената зона

Още при устойчивото развитие

Какво означава устойчиво развитие в Shell

Устойчивост в Shell означава да се осигурява енергия по отговорен начин, като се зачитат хората, тяхната безопасност и околната среда.

Прозрачност

Правенето на бизнес по ясен, открит начин е ангажимент, за чието спазване работим усилено, а също така насърчаваме прозрачността, където е възможно, в цялата ни промишленост.