Нашият подход към устойчиво развитие е интегриран във всички наши бизнес дейности на три нива:

 1. Управляване на безопасен, ефективен, отговорен и печеливш бизнес
  Това е основата на нашия подход. Защитата и зачитането на хората – наши служители, изпълнители и съседи – е от фундаментално значение за начина, по който работим. Това включва въвеждането на световни стандарти, технологии и инструменти за управление на безопасността, околната среда и начина, по който се ангажираме към населените места. Нашата цел е непрекъснатото подобрение на начина, по-който работим, с цел да се предотвратят злополуки и да се определят, избегнат, когато е възможно, както и да се сведат до минимум неблагоприятните екологични и социални последици. Ние отчитаме нашето изпълнение в своя годишен доклад за устойчивост.
 2. Споделяне на големите ползи там, където работим
  Планираме своята дейност в дългосрочен план, за да спомогнем и осигурим нашата положителна роля в населените места, където работим, както и за по-широки кръгове от обществото. Ние допринасяме за развитието на местните икономики, като създаваме работни места, усъвършенстваме уменията, като използваме местни доставчици и спомагаме за усъвършенстване на стандартите в сектора, а също и като плащаме данъци и лицензионни такси.  Ние подкрепяме проектите на населените места, които се основават на нуждите на тези местни общности.
 3. Съдействие за оформянето на по-устойчиво енергийно бъдеще
  Постигането на по-устойчиво енергийно бъдеще изисква енергиен преход, позволяващ на обществото да намали своите емисии, да се справи с промените в климата, като в същото време разширява икономическите и социалните предимства на енергията за всеки отделен човек. Тази амбиция изисква промяна в начина, по който енергията се произвежда, използва и прави достъпна за повече хората, като същевременно се намаляват драстично емисиите. Това е възможно, но изисква спешни мерки и дългосрочна визия. Shell желаят и са в състояние да участват в този преход.
  Ние ще изиграем своята роля в случаите, където има търговски смисъл, в нефтената и газовата промишленост, както и в нисковъглеродните технологии и източниците на възобновяема енергия. Но има нужда обществото като цяло да се съсредоточи върху климатичните промени. Ние защитаваме тезата, че бизнесът, правителствата и гражданското общество трябва да работят заедно, за да оформят едно по-устойчиво енергийно бъдеще.

Подходът на Shell за устойчиво развитие

Триъгълник, показващ 3 нива на подход на Shell за устойчиво развитие. Ниво 1: Управляване на безопасен, ефективен, отговорен и печеливш бизнес; Ниво 2: Споделяне на по-широки ползи там, където работим; Ниво 3: Подпомагане за оформянето на устойчиво енергийно бъдеще

Още при устойчивото развитие

Околна среда

Shell осигурява енергия по един отговорен начин, като помага на света да премине към бъдеще, в което използваната енергия причинява минимално въздействие върху планетата.

Общности

Нашата цел е да бъдем добър съсед, където и да работим, като допринасяме за благосъстоянието на околните общности.