Устойчивото развитие в Shell засяга всички области на нашата дейност. Нашата цел е да доставяме необходимата енергия за нарастващото население по отговорен начин – като обръщаме внимание на хората, тяхната безопасност и околната среда. Устойчивото развитие е от съществено значение за дълголетието на нашия бизнес и за нашата роля като член на обществото.

Нашият подход към устойчиво развитие е интегриран във всички наши бизнес дейности на три нива:

1. Управляване на безопасен, ефективен, отговорен и печеливш бизнес

Това е в основата на нашия подход, който включва наличието на глобални стандарти, процеси и инструменти на място, за да се управлява безопасността, околната среда и участието на общността. Ние се стремим непрекъснато да подобряваме начина, по който работим, за да избегнем, установим, предотвратим или минимизираме, където е възможно, неблагоприятните екологични и социални последици във всички наши проекти и съоръжения. Ние отчитаме нашата дейност в годишен доклад за устойчиво развитие.

2. Споделяне на големите ползи там, където работим

Нашият бизнес е планиран дългосрочно, което означава, че може да бъдем част от една общност в продължение на десетилетия. Ние помагаме за развитието на местните икономики, като създаваме работни места, снабдяваме се от местни доставчици и плащаме данъци и авторски и лицензионни възнаграждения. Ние подкрепяме проекти, които са базирани на нуждите на местните общности.

3. Съдействие за оформянето на по-устойчиво енергийно бъдеще

През следващите десетилетия ще бъде необходима повече и по-чиста енергия за икономическо развитие под условията на засилващ се натиск върху околната среда. Ние инвестираме в енергийни решения с ниски въглеродни емисии и модерни технологии, като тези, които увеличават енергийната ефективност и намаляват емисиите. Ние продължаваме да допринасяме за обществения диалог в областта на политиката за енергетиката и климата. И все пак мащабът на глобалните предизвикателства, пред които е изправен светът, е твърде голям, за да бъдат разрешени от една компания или от един сектор. Ние се застъпваме бизнесът, правителството и гражданското общество да работят заедно за по-доброто сформиране на едно по-устойчиво енергийно бъдеще.

Подходът на Shell за устойчиво развитие

Триъгълник, показващ 3 нива на подход на Shell за устойчиво развитие. Ниво 1: Управляване на безопасен, ефективен, отговорен и печеливш бизнес; Ниво 2: Споделяне на по-широки ползи там, където работим; Ниво 3: Подпомагане за оформянето на устойчиво енергийно бъдеще

Още при устойчивото развитие

Околна среда

Shell осигурява енергия по един отговорен начин, като помага на света да премине към бъдеще, в което използваната енергия причинява минимално въздействие върху планетата.

Общности

Нашата цел е да бъдем добър съсед, където и да работим, като допринасяме за благосъстоянието на околните общности.