Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Seismic survey ship
The Oceanic Endeavour in the Port of Varna
Goal zero area team
 Seismic surveys are aimed at research and mapping of geological formations under the seabed.

Сеизмичните проучвания се провеждат в подкрепа на изследването на геоложки формации. Морските сеизмични проучвания дават възможност за подробно картографиране на геоложки дадености под морското дъно. Предложената работна програма от Shell в България включва събирането на сеизмични данни и подробни геоложки анализи.

Като изключим проучвателния сондаж, сеизмичните проучвания са най-надеждният източник за определяне на потенциала на дадена площ за наличието на данни за нефт и газ в нея. Това ги превръща в ключов елемент от процеса по откриване на нефт и газ. Сеизмичните изследвания генерират образи на подземни скални образувания, които специалистите могат да анализират, за да определят дали има вероятност те да съдържат нефт или газ. Информацията може да покаже къде е най-подходящо да се направи сондаж.

Сеизмични проучвания

Сеизмичната технология ни позволява да виждаме през твърдата материя по същия начин както ултразвукът ни помага да видим нероденото бебе. Процесът включва изпращане на звукови вълни под почвата. Ние измерваме колко време е необходимо на скалните слоеве отдолу, за да отразяват вълните обратно към повърхността. Това измерване посочва характеристиките на скалите, както баскетболна топка, отскачаща по-бързо от твърда повърхност отколкото от килим. Сеизмичните вълни, които се отразяват от плътни скални пластове се държат по различен начин от тези, които отскачат от порести скали.

Разбирането на плътността на скалите е от решаващо значение при търсенето на нефт и газ. Плътни образувания върху по-меки скали могат да образуват „капани“, в които да бъдат намерени нефт и газ. Тези „капани“ са необходими за по-нататъшно проучване. Без тях нефтът или газът в рамките на скалите биха се просмукали към повърхността и разсеяли през милионите години от формирането си. Компютърните карти, произведени от сеизмичното проучване, се анализират от геолози и геофизици, които търсят тези структурни „капани“, които биха могли да съдържат нефт и газ.

Сеизмични проучвания на сушата и във водата

Методът за провеждане на сеизмични проучвания се основава на същия принцип независимо дали на сушата или в морето, въпреки че инструментите, които се използват, са различни. На сушата сеизмичният екип, който може да наброява от няколко стотин до няколко хиляди души в зависимост от зоната, която се изследва, полага мрежа от акустични устройства за слушане, наречени геофони. Обикновено се използва GPS технология, за да се поставят прецизно хиляди геофони на квадратен километър.

Звуците, които пътуват под земята, обикновено се генерират от малки взривни заряди, активирани на определени интервали или чрез вибрации, направени от вибрираща плоча, монтирани на специални камиони, които „удрят“ на повърхността на земята, за да създадат звуковите вълни. Те срещат последователни слоеве от скали под повърхността на земята, като част от тяхната енергия се отразява обратно към повърхността и се улавя от геофони, които превръщат вълните в електрически сигнали.

Проучванията в морето се провеждат с „въздушна пушка“, теглена зад кораб, която изпраща на импулси звук към дъното. За да се запише ехото, което се отблъсква от него, се ползват два метода: единият е като се пусне във водата теглен от кораб низ от чувствителни устройства за записване на звук, известни като хидрофони, а другият е да се положи мрежа от хидрофони по морското дъно. Проектът в България използва първия метод – разполагането на редица от хидрофони зад специално построен за целта кораб.

Сеизмичните данни се обработват компютърно, след като са били записани. Анализът на обработените сеизмични данни позволяват тълкуване на подводните геоложки формации.

Научете повече за сеизмичните проучвания от това видео.

По време на събирането на сеизмични данни плавателните съдове се движат със скорост от четири до шест възела. Звуковите източници са разположени на около 300 метра зад тях на приблизителна дълбочина 7 метра под повърхността. Дейността на сеизмичните плавателни съдове обикновено трае няколко седмици в зависимост от мащаба на проучването.

A graphic of how seismic survey work

Визуализация и интерпретация на данните

Analyzing 3D seismic data

Обработката на записаните сигнали е високо специализиран процес, който включва сложни математически операции, физика и компютърен анализ. Големият напредък в изчислителната мощност през последните години позволява да се извършва много по-подробна обработка на данните в сравнение с предишни години. Използваме триизмерни сеизмични изображения, за да създадем анимации във виртуална реалност, разкриващи дебелината и плътността на скалите по начин, който може да предложи различни улики къде точно може да бъдат намерени в „капан“ нефт и газ.

Процесът отнема време и работа. Например: сеизмичната обработка и 3-D проучването могат да отнемат от четири до шест месеца. Но сам компютърът не може да определи наличието на въглеводороди. Както лекарите, изучаващи рентгенови снимки в болница, той изисква специалисти, които могат да интерпретират точно изображенията и да определят перспективите за намиране на въглеводороди в изследваната област. Колкото по-надълбоко отиваме, толкова по-сложни стават подземните структури, които изследваме. Затова получаването на ясен образ на повърхността е от съществено значение, за да можем да решим къде е най-подходящо да се направят проучвателните ни сондажи.

Page Tools