В този раздел

Още при устойчивото развитие

Прозрачност

Правенето на бизнес по ясен, открит начин е ангажимент, за чието спазване работим усилено, а също така насърчаваме прозрачността, където е възможно, в цялата ни промишленост.

Безопасност

Ние се стремим към отговорно и безопасно доставяне на енергия, като предпазваме нашите служители, изпълнители, местни общности и околната среда от вреда.