Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Новини и съобщения до медиите

Shell България демонстрира недвусмислено значението на предпазните колани в автомобила при инцидент

За девета поредна година компанията проведе Дни на безопасността за служители и партньори от България

Shell България организира Ден на безопасността за своите служители, подизпълнители и партньори на 12 и 13 май 2015 г. Инициативата се провежда за девета поредна година във всички компании Shell по света. В България тя обхваща търговските обекти Shell в цялата страна. Целта е да бъдат припомнени корпоративните правила и процедури, които се прилагат от служителите и партньорите на компанията, за да се предотвратят или намалят до минимум инцидентите на пътя и на работното място.

Откриване на Деня на безопасността от Камелия Славейкова - изпълнителен директор на Shell България, и Димитър Илиев - многократен рали шампион на България и ръководител на Академията за безопасно шофиране, Shell Подуене, 12 май 2015 г.

Откриване на Деня на безопасността от Камелия Славейкова - изпълнителен директор на Shell България, и Димитър Илиев - многократен рали шампион на България и ръководител на Академията за безопасно шофиране, Shell Подуене, 12 май 2015 г.

Тържественото откриване на инициативата бе в търговски комплекс Shell в кв. „Подуене“. В партньорство с Академията за безопасно шофиране и нейния ръководител – многократния рали шампион на България Димитър Илиев, бе демонстрирано значението на предпазния колан, чието използване е едно от 12-те животоспасяващи правила, които са задължителни за всички служители и партньори на Shell.

Демонстрация и правила за безопасност при тестване на симулатор на преобръщане на автомобил - Димитър Илиев и неговия екип, Shell Подуене, 12 май 2015 г.

Демонстрация и правила за безопасност при тестване на симулатор на преобръщане на автомобил - Димитър Илиев и неговия екип, Shell Подуене, 12 май 2015 г.

В монтирания на специално съоръжение лек автомобил бе симулирано в контролирана среда пътно-транспортно произшествие, което води до преобръщане на автомобила, и бе демонстрирано значението на предпазния колан за спасяване на живота на пътниците в превозното средство.

Камелия Славейкова - изпълнителен директор на Shell България, тества симулатора на преобръщане на автомобил заедно с Димитър Илиев, Shell Подуене, 12 май 2015 г.

Камелия Славейкова - изпълнителен директор на Shell България, тества симулатора на преобръщане на автомобил заедно с Димитър Илиев, Shell Подуене, 12 май 2015 г.

„В Деня на безопасността тази година ние отново потвърждаваме нашия ангажимент да постигнем корпоративната цел „Нула“ за елиминиране на инцидентите, свързани с дейността на Shell в глобален мащаб – тоест нула наранявания и нула разливи. Тази година съсредоточаваме вниманието си върху безопасността в три области – безопасността на хората, безопасността на пътя и на работния процес“, каза Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

За постигането на цел Нула Shell е въвела 12 животоспасяващи правила. Те са задължителни и се прилагат стриктно от служителите и партньорите на компанията по цял свят. Тези правила утвърждават това, което се очаква да знаят и да правят служителите и подизпълнителите, за да предотвратят сериозни инциденти с фатален край. Благодарение на правилата по изчисления на Shell в глобален план от тяхното въвеждане са спасени 150 човешки живота на служители, партньори и поддоставчици.

Допълнително Shell България следва стриктно разписани процедури, които да гарантират безопасността на служителите в търговските обекти на компанията. Процедурите се отнасят за доставка на горива, реакция при обир, разлив, пожар, необходимост от оказване на първа помощ. Всички служители на Shell България и на партньорите на компанията преминават обучения за оказване на първа помощ, за доставка и разтоварване на горива, включително и на газ пропан-бутан.

1*Goal Zero. No Harm. No Leaks. – Цел нула. Нула наранявания. Нула разливи

2*12 Life-saving rules – 12 животоспасяващи правила, които имат задължителен характер, за да гарантират сигурността на служителите, клиентите и поддоставчиците на Shell.

ЗА SHELL БЪЛГАРИЯ

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от около 100 търговски комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. 

ЗА ROYAL DUTCH SHELL PLC

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, посетете www.shell.com

Page Tools