Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Медия хранилището на Shell във Flickr съдържа снимков материал от нашите дейности по целия свят, нашето лого и членовете на Изпълнителния комитет. Файловете могат да се свалят с ниска и висока резолюция и са предназначени изключително за журналистически цели. На нашия YouTube канал предлагаме редовно актуализирана колекция от видео материали, касаещи Shell.

Хранилище със снимкови материали във Flickr

Нашата колекция от снимки във Flickr включва набор от снимков материал, изобразяващ дейността ни по целия свят, нашето лого и членовете на Изпълнителния комитет. Материалите, поместени в това хранилище, са предназначени изключително за журналистически цели. В случай, че Вие сте доставчик или издател или имате въпроси, моля, свържете се с Shell Photographic Services.

Колекция от видео материали в YouTube

Повечето от корпоративните видео материали на Shell сa публикувани в нашия YouTube канал. Можете да гледате, споделяте или да коментирате нашите видео материали; не можете да ги сваляте. В случай че Ви е нужно копие на наше видео, моля, свържете се с администратора на сайта на Shell.

Page Tools