Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Продукти и услуги

Едно от основните бизнес направления на Shell в България е търговията на дребно с петролни продукти и бизнеса с корпоративни клиенти посредством услугата euroShell Card.

Shell Upstream България

От м. февруари 2016 г. Shell има договор с Министерство на енергетиката за търсене и проучване за находища на нефт и природен газ в блок "1-14 Силистар" в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Нашата глобална бизнес структура

Shell e компания, организирана в следните бизнес направления: Проучване и добив, Производство, преработка и търговия с петролни продукти, Развитие на технологиите и управление на проекти.