Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

С euroShell Card можете да заплащате пътните си такси в повечето европейски държави.

Ние разполагаме с оперативна съвместимост със системите за заплащане на пътни и магистрални такси в Европа –  можете да използвате euroShell Card в почти всички европейски държави.

Независимо дали компанията Ви се занимава с транспорт на стоки или пътници до една или повече държави, или управлявате автопарк от превозни средства, за да обслужвате дейността си в друг бизнес сектор, ние знаем, че се нуждаете не само от гориво, за да управлявате и поддържате превозните си средства. Почти всички европейски държави начисляват различни видове пътни такси с различни методи на плащане. Независимо от държавата и вида на системата, euroShell Card е тук, за да предложи не само информация, но и решения!

 

Предимства от използването на euroShell Card за пътни такси

Изберете euroShell Card за Ваш основен партньор за заплащането на пътни и магистрални такси и се възползвате максимално от предимствата:

  • Всички направени разходи, свързани с магистрални и пътни такси, фигурират във Вашата euroShell фактура, заедно с разходите за гориво.
  • Изисква се еднократна кредитна оценка, така че по-късно лесно да можете да се регистрирате за услугите, свързани с пътни и магистрални такси.
  • Възможност за персонализиране на допълнителни отчети, в случай че бихте искали да оптимизирате маршрута си.
  • Където е приложимо, ДДС ще се възстановява заедно с ДДС, начислен върху горивата, ако сте регистрирани за услугата Нетно възстановяване на ДДС от чужбина.
  • Възможност за отстъпки от платената пътна такса, където е приложимо.
  • Можем да Ви предоставим съвети за вида плащане, което е най-изгодно за Вас и за маршрутите, които се използват от автомобилния парк на Вашата компания.
  • Ще Ви дадем съвет за действащите процедури за регистрация, ако такива се изискват от компаниите, управляващи магистралните такси.
  • На нашите страници можете да откриете връзки към уебсайтовете на всички компании-партньори, управляващи магистрални такси, които приемат euroShell Card и където можете да проверите актуалните тарифи или други промени.
  • С euroShell Card получавате регулярни бюлетини, достъп до всички нововъведения, които се предлагат всяка година, като нашата оферта бързо обхваща все повече държави, които внедряват нови пътни услуги.