Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

Използването на горивната карта euroShell е безопасно и сигурно.

Дори и да става въпрос само за една-единствена злоупотреба с картата, измамата представлява голяма заплаха за Вашия и нашия бизнес.  Затова първокласните елементи за сигурност са стандарт за euroShell Card. От отделни ПИН кодове до опцията за ограничаване на употребата на картите – всичко това позволява да използвате euroShell Card без притеснение.

  • Всяка карта, която издаваме, има отделен ПИН код.
  • Вие контролирате как и къде да се използват картите Ви.
  • Специален отдел следи за неправомерни транзакции

Отделни ПИН кодове

Всяка карта, която издаваме, има отделен ПИН код за потвърждаване на транзакциите. Знаете го само Вие. Това е елемент за сигурност, на който можете да разчитате.

Истински контрол върху Вашите карти

  • Одобрявате всяка карта, която се използва в международен или национален мащаб.
  • Избирате за покупката на какви продукти може да бъде използвана всяка една карта — опциите включват всички или определени видове горива, масла, автомивка, пътни такси и много други.
  • Поръчвате нови карти или анулирайте вече издадени.
  • Наблюдавате онлайн всички транзакции, извършвани с картите Ви за гориво.

Специален отдел, който следи за неправомерни транзакции

Специален отдел следи за необичайно поведение и ще се свърже с Вас, ако мислим, че е налице възможен проблем.

С един поглед

Основни елементи за сигурност

  • Отделен ПИН код за всяка карта, която притежавате.
  • Избор на стокова категория.
  • Cледене на/справка по транзакции.