Jump menu

Shell в България

Shell в България

Изберете друга държава

Secondary Navigation | back to top

Main content |  back to top

AdBlue® се предлага в нашата мрежа и Ви помага да отговаряте на европейските стандарти за вредни емисии

AdBlue® е неотровна, разтворима във вода течност, разработена да третира отработените газове и да помага на превозните средства да бъдат в съответствие със строгите стандарти за вредни емисии Всъщност по-голямата част от тежкотоварните автомобили, които изпълняват стандартите Euro 4 или Euro 5, използват AdBlue®.

  • Позволява превозните средства да бъдат в съответствие с европейските стандарти завредни емисии .
  • Предлага се на много места в цяла Европа.
  • Може да се закупи с карта euroShell.

Как работи AdBlue®?

AdBlue® се впръсква автоматично в отработените газове. Това създава селективна каталитична редукция (SCR) , която разлага емисиите на на вода и азот.

Къде мога да намеря AdBlue®?


AdBlue® се предлага в много обекти, национални и международни, директно от помпа или в опаковки от 5 или 10 литра.

Постоянно увеличаваме броя на обектите, в които се предлага  AdBlue®  на помпа. Използвайте онлайн услугата за мрежата на Shell за камиони, за да ги откриете.

place Holder
place Holder
place Holder