* Източник: Kline & Company, Competitive Intelligence for the Global Lubricants Industry, 2008–2018.

От април 2007 г. Shell постави началото на стратегическо партньорство с национален дистрибутор, който да представя бизнеса със смазочни продукти Shell Lubricants в България. Shell определи компанията Орбико България като свой местен представител и макро дистрибутор за бизнеса си със смазочни продукти Shell Lubricants в България.

Това е едно партньорство, по време на което Shell ще продължи да предоставя техническa информация и ноу-хау на своите клиенти в допълнение на техническата експертна помощ от Орбико България, чиято основна дейност е свързана с маркетинга, търговията и дистрибуцията на смазочни продукти Shell Lubricants в България.


Име на фирмата: Орбико България ЕООД

Пощенски адрес: ул. Източна Тангента 161, София 1592, България

Уебсайт: http://oils.orbico.bg/

Тел.: +359 2 4024937
Факс: +359 2 4024988


Имейл адрес: info.bg@orbico.com