В този раздел

Доклад за устойчиво развитие на Shell

Изтеглете най-новия доклад за устойчиво развитие на Shell

Доклад за устойчиво развитие на Shell

Посетете нашите глобални страници, за да прегледате онлайн най-новия ни отчет на английски език, и създайте своя собствена версия в PDF формат с темите, които са най-важни за вас.

Още при устойчивото развитие

Прозрачност

Правенето на бизнес по ясен, открит начин е ангажимент, за чието спазване работим усилено, а също така насърчаваме прозрачността, където е възможно, в цялата ни промишленост.

Безопасност

Ние се стремим към отговорно и безопасно доставяне на енергия, като предпазваме нашите служители, изпълнители, местни общности и околната среда от вреда.