Компенсиране на емисиите на CO2

Компенсиране на емисиите на CO₂

По целия свят Shell изпълнява проекти за намаляване на емисиите на парникови газове, като същевременно подобрява условията на живот на местните общности и защитава биологичното разнообразие и дивата флора и фауна.

Амбицията на Shell

CO2 compensation
Do 2035 roku

До 2035 г.

Намаляване на нетния въглероден отпечатък на енергийните ни продукти с 30%.


Do 2050 roku

До 2050 г.

Постигане на въглеродна неутралност или нулеви нетни емисии.


Testimonials

Светът трябва да промени начина, по който използва енергията и Shell трябва да помогне за това като предостави решения, които да помогнат на нашите клиенти да намалят емисиите на парникови газове.

Бен Ван Бюрден – Главен изпълнителен директор на Shell

Как работи компенсирането на CO₂ с Shell?

Натиснете маркираните зони, за да научите повече за всяка от тях
co2 interactiv
Подробности 1

Клиентът решава да компенсира емисиите на CO₂ за своя автопарк и уведомява Shell за своя избор. Водачите използват Shell карта за зареждане с гориво, както досега.

Подробности 2

Shell проследява общия разход на гориво на автомобилния парк на клиента и изчислява свързаните с това CO₂ емисии.

Подробности 3

Shell купува въглеродни кредити, равняващи се на количеството емисии от автомобилния парк на клиента и издава годишен сертификат, че емисиите от горивото са били компенсирани. Таксите за емисиите от изразходваното гориво се начисляват на клиента, като такса към месечната фактура.

Подробности 4

Shell компенсира тези емисии чрез широк набор от глобални и сертифицирани проекти в областта на околната среда.

Натиснете маркираните зони, за да научите повече за всяка от тях

Ползите за Вашата компания

 • Budowanie eko-wizerunku

  Поемане на екологичен ангажимент

  Екологичният ангажимент в бизнеса все повече се превръща в стандарт. Благодарение на това Вие изграждате доверие сред клиентите, но също така вдъхновявате служителите си да се включат в дейности за намаляване на емисиите на въглероден диоксид.

 • Odpowiedzialność społeczna

  Социална отговорност

  Инвестирането в компенсиране на CO2 спомага за формирането на по-устойчиво енергийно бъдеще и подобрява качеството на живот на местните общности в районите, където се инвестират въглеродните компенсации.

 • Przewaga konkurencyjna

  Конкурентно предимство

  Благодарение на екологичния Ви ангажимент и компенсирането на CO2, Вие утвърждавате репутацията на Вашата компания за участие в енергийния преход и така ставате по-привлекателен бизнес партньор. Отговорният подход към околната среда става все по-важен сред предприемачите и дава възможности за допълнително развитие на бизнеса.

 • Prosty mechanizm

  Опростен механизъм

  Компенсирането на CO2 с Shell е изключително лесно. Ние изчисляваме емисиите на CO2 въз основа на горивото, използвано от Вашия автопарк, и след това изчисляваме размера на компенсацията. Единственото необходимо действие от Ваша страна е разписване на анекс към основната услуга за зареждане с карти за гориво.

Често задавани въпроси

Факти за Шел България, които може би не знаете:

 • Шел България компенсира въглеродните емисии на служителите на компанията при всички служебни пътувания в страната и чужбина.
 • Шел България използва 100% електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените си търговските обекти.
 • Шел България има пилотна програма за соларна енергия и към февруари 2021 г. има инсталирани соларни панели на три търговски обекта, които спестяват средно около 25% от енергията, необхоима за работата на бензиностанцията.
 • Шел България има към февруари 2021г. 15 инсталации за зареждане на електрически автомобили в своите търговски обекти.

Заявете своята euroshell карта сега: