Shell вярва, че прозрачността по отношение на плащанията, които правим към правителствата, е важен начин за увеличаване на доверието. Ние плащаме данъци и авторски и лицензионни възнаграждения на правителствата по целия свят. Ние отчитаме нашите плащания към правителствата според различни правила и разпоредби, като например Директивата на ЕС за счетоводството. 

Ние продължаваме да работим по този въпрос и да подкрепяме задължително правило за глобалното отчитане за добивната промишленост. Ние работим с широк кръг заинтересовани страни, за да намерим практичен начин за постигане на това.

Прочетете повече за нашите плащания към правителствата

Още при устойчивото развитие

Отчитане

Ние доброволно отчитаме – открито и честно – нашите екологични и социални резултати от 1997 г. до сега.

Безопасност

Ние се стремим към отговорно и безопасно доставяне на енергия, като предпазваме нашите служители, изпълнители, местни общности и околната среда от вреда.