Проект индийска фотография, Холандия, 2014 г. – резервоари за втечнен природен газ Хазира

Нашият свят се нуждае от енергия, за да подкрепи и подобри живота на нарастващото население. Shell осигурява енергия по отговорен начин: ние се стремим да ограничим всяко въздействие върху околната среда и да подпомогнем прехода към нисковъглеродно бъдеще.

Към нисковъглероден свят

Shell отдавна признава климатичните предизвикателства и ролята на енергията за по-добро качество на живот. Ние вярваме, че докато технологиите продължават да се развиват, ефективната промяна на политиката и културата е от съществено значение за ръководенето на нисковъглероден бизнес и потребителски избор и възможности.

Shell подкрепя създаването на механизми за „ценообразуване“ на въглерода, водено от правителството, което предоставя смислени разходи за емисиите на CO2, необходими да се създаде преход към нисковъглеродни опции за енергията и горивата.

Научете повече за промените в климата и енергийния преход

Открийте това, което правим, за да постигнем бъдеще с по-чиста енергия

Предотвратяване на разливи

Разливите от нефт или петролни продукти вредят на околната среда и застрашават нашите служители и съседните общности. За да избегнем течовете и разливите на опасни вещества, ние работим усилено, за да се уверим, че нашите съоръжения са добре планирани, безопасно експлоатирани и проверявани и поддържани по подходящ начин. Ние инвестираме в оборудването и експертния човешки опит, от които се нуждаем, за да се справим с всички възникнали разливи.

Качество на въздуха

Производството и използването на изкопаеми горива може да се отрази на качеството на въздуха. Ние сме разработили по-ефективни транспортни горива за клиентите и се фокусираме върху подобряването на горивната ефективност на автомобилистите. Ние работим и за намаляване на замърсяването на въздуха от нашите дейности, включително за ограничаване на емисиите на азотен оксид, серен диоксид и летливи органични съединения.

Научете повече за Shell и за по-чистите горива 

Координатор на околната среда в Shell тества водна проба

Прясна вода

Ние предприемаме стъпки, за да управляваме нашата употреба на вода и прилагаме нови подходи и технологии за намаляване на нашата употреба на прясна вода. Ние се съобразяваме с разпоредбите за водата, където и да работим, а също така определяме наши собствени задължителни стандарти за водата, които съответстват на най-добрите практики за нашата индустрия. 

Ние адаптираме нашата употреба на прясна вода към местните условия, тъй като има тенденция ограничаването на достъпа до вода да засяга хора на местно или регионално ниво. В някои случаи ние използваме алтернативи на прясна вода при нашите дейности; те включват рециклирана вода, обработени отпадъчни води и обезсолена вода.

Научете повече за Shell и прясната вода

Биоразнообразие

Нашите проекти могат да повлияят на местното биологично разнообразие и зависимите общности. Ние прилагаме строги стандарти, за да помогнем за намаляване въздействията, които могат да окажат нашите дейности, особено в критични местообитания, като области, богати на биоразнообразие или под закрила.

Ние работим с няколко природнозащитни организации, включително Earthwatch, Международния съюз за опазване на природата, Nature Conservancy и Wetlands International. Нашите проекти с партньори по биоразнообразието включват работа за възстановяване на природни среди и екосистеми, близки до нашите дейности.

Открийте повече за нашата работа в областта на биоразнообразието и нашите проекти за опазване на земята и морето

Още при устойчивото развитие

Какво означава устойчиво развитие в Shell

Устойчивост в Shell означава да се осигурява енергия по отговорен начин, като се зачитат хората, тяхната безопасност и околната среда.

Общности

Нашата цел е да бъдем добър съсед, където и да работим, като допринасяме за благосъстоянието на околните общности.