Mирослав Самуилов

Mирослав Самуилов

Търговски директор

Карти за горива и допълнителни услуги

Транспортен сектор 

Телефон за връзка: +359885240602
Е-mail: miroslav.samuilov@shell.com

Мария Шуманска

Мария Шуманска

Експерт продажби

Карти за горива и допълнителни услуги

Транспортен сектор

Телефон за връзка: +359 884 043 110
Е-mail: mariya.shumanska@shell.com

Петър Пачев

Регионален мениджър

Карти за горива

Транспортен сектор

Телефон за връзка: +359 886 648 202
Е-mail: petar.pachev@shell.com

Георги Вергилов

Георги Вергилов

Регионален мениджър

Карти за горива

Транспортен сектор

Телефон за връзка: +359 882 534 157
Е-mail: georgi.vergilov@shell.com

Мая Коцъкова

Мая Коцъкова

Експерт Маркетинг

Карти за горива и допълнителни услуги

Транспортен сектор

Е-mail: maya.kotsakova@shell.com

Богомил Сеизов

Богомил Сеизов

Регионален мениджър

Карти за горива

Транспортен сектор

Телефон за връзка: +359 882 284 913
Е-mail: Bogomil.seizov@shell.com

Борислав Светославов

Борислав Светославов

Експерт

Пътни такси и възстановяване акциз и ДДС

Транспортен сектор

Телефон за връзка: +359 882374761
Е-мейил: Borislav.Svetoslavov@shell.com