Ние работим в тясно сътрудничество с общностите, за да разберем техните притеснения и да установим как да се справим с тях. Нашата цел е да се избегнат или намалят всякакви неблагоприятни въздействия и да се управляват тези въздействия, които са неизбежни.

Като се ангажираме открито с общностите, ние сме в състояние да определим как и къде можем да предоставим устойчиви ползи. Ние правим това по много начини: като създаваме нови работни места, като насърчаваме местния бизнес да бъде част от нашата верига за доставки и предоставяме на хора обучение по полезни умения.

Научете повече за това какработим с общностите в световен мащаб

Жена готви на готварска печка в Нигерия

Достъп до енергия

В Shell ние сме в състояние да използваме нашите основни бизнес умения и технически ресурси, за да играем активна роля в подобряването на достъпа на общности до енергия, особено в регионите, където работим – като Субсахарска Африка и Азиатско-тихоокеанския регион. 

Нашият достъп до енергийни източници има за цел да осигури на общностите безопасна, надеждна, достъпна енергия, която може да стимулира икономическото развитие и подобряването на здравеопазването, образованието и поминъка. Ние сме се заели с редица проекти за достъп до енергия по целия свят с инвестиции равняващи се на милиони долари. Тези проекти включват улично осветление, производство на енергия и нискомащабни инфраструктурни проекти.

Открийте повече за нашия глобален достъп до енергийна работа

Местна заетост и инициативи

Shell допринася за растежа на местната икономика в страните, в които работим. 

Ние постигаме това по различни начини: чрез пряка заетост, чрез нашите дейности по веригата за доставки, като работим с правителства и партньори, за да помогнем за създаването на работни места, както и, като подкрепяме развитието на местния бизнес или доставчици.

При необходимост предлагаме допълнително обучение, за да се подобри нивото на уменията и техническото ноу-хау сред работната сила на доставчика.

Програмата LiveWIRE на Shell помага на младите предприемачи да започнат свой собствен бизнес и стимулира развитието на местната икономика в различни страни.

Научете повече за това как подкрепяме икономическия растеж

Родител държи своето дете

Здравето на общността

Все още милиони хора по целия свят нямат достъп до медицинско лечение. В някои общности, където работим, достъпът до здравни грижи може да бъде ограничен или незадоволителен.

За да се справим с тези изпитания, ние работим по различни проекти, които осигуряват достъп до задоволително здравно обслужване на общности, често в партньорство с местни неправителствени организации или органи за развитие.

Научете повече за нашите проекти за общностно здраве по целия свят

Образование

Образованието може да отвори вратата към възможности и да помогне на хората да изградят по-добро бъдеще.

Ние работим по няколко проекта по целия свят, за да дадем шанс на повече хора за по-добро образование, което да им помогне да изградят по-добро бъдеще.

Прочетете повече за нашите глобални инициативи в областта на образованието

Още при устойчивото развитие

Какво означава устойчиво развитие в Shell

Устойчивост в Shell означава да се осигурява енергия по отговорен начин, като се зачитат хората, тяхната безопасност и околната среда.

Околна среда

Shell осигурява енергия по един отговорен начин, като помага на света да премине към бъдеще, в което използваната енергия причинява минимално въздействие върху планетата.