В този раздел

Какво означава устойчиво развитие в Shell

Устойчивост в Shell означава да се осигурява енергия по отговорен начин, като се зачитат хората, тяхната безопасност и околната среда.

Околна среда

Shell осигурява енергия по един отговорен начин, като помага на света да премине към бъдеще, в което използваната енергия причинява минимално въздействие върху планетата.

Общности

Нашата цел е да бъдем добър съсед, където и да работим, като допринасяме за благосъстоянието на околните общности.

Безопасност

Ние се стремим към отговорно и безопасно доставяне на енергия, като предпазваме нашите служители, изпълнители, местни общности и околната среда от вреда.

Прозрачност

Правенето на бизнес по ясен, открит начин е ангажимент, за чието спазване работим усилено, а също така насърчаваме прозрачността, където е възможно, в цялата ни промишленост.

Отчитане

Ние доброволно отчитаме – открито и честно – нашите екологични и социални резултати от 1997 г. до сега.

Доклад за устойчиво развитие на Shell

Посетете нашите глобални страници, за да прегледате онлайн най-новия ни отчет на английски език, и създайте своя собствена версия в PDF формат с темите, които са най-важни за вас.

Доклад за устойчиво развитие на Shell