placeholder

Ще бъде въведена Тол такса, базирана на въглеродните емисии, като първо се очаква въвеждането и в Германия в края на 2023 г. 

Европейската комисия промени директивата за Евровинетки с цел опазване на климата и намаляване на въглеродните емисии с 15% до 2025 г. и 45% до 2030 г. Това ще доведе до въвеждане на нови класове на пътно таксуване, базирано на въглеродните емисии.

Европейската директива влезе в сила на 24.03.2022 г., като на страните членки е даден срок от 24 месеца за въвеждането й.

*Според информация от немските власти конкретната дата ще бъде гласувана до края на септември 2023 г.

Страните, в които ще бъде въведено новото таксуване:

  • Държавните пътни власти (Германия, Австрия, Полша, Белгия, Чехия, Словакия,България, Унгария) трябва да въведат новата система до март 2024 г.
  • Пътища, управлявани от концесионери (Франция, Италия, Испания) до 2027 г.
  • Страните, използващи винетна система, включително Нидерландия, Люксембург, Румъния, Дания, Швеция, и прибалтийските страни се очаква да въведат промяната след актуализация на системата за таксуване от базирано на време таксуване към таксуване, на база изминати километри.

От гореизброените изключение е Белгия, която се очаква да въведе промяната до 2026 г.

placeholder

Въвеждане:

От 1 декември 2023 г. пътната такса за тежкотоварни автомобили (HGV) в Германия ще бъде разширена и ще включва допълнителна такса, базирана на въглеродните емисии. Заедно с тол таксата ще бъде въведена допълнителна такса от 200 евро на метричен тон въглероднен диоксид. Допълнително, в съответствие с предварителното предложение на националната система за пътно таксуване, ще покрива и превозни средства над 3,5 т от 1.07.2024 г. Това е промяна в схемата на таксуване, т.к към момента на пътна такса подлежат само МПС от над 7.5 тона. 

Параметри на въглеродното таксуване

Тежкотоварните

МПС ще бъдат разделени в 5 класа според въглеродната емисия

Всички превозни средства с двигател с вътрешно горене,

регистрирани преди 1 юли 2019 г. ще бъдат разпределени в клас 1 по подразбиране.

Изискването за събиране на параметри,

свързани с въглеродните емисии се прилага само за превозни средства, оборудвани с двигатели с вътрешно горене и регистрирани след 1 юли 2019 г.

Останалите параметри

не са налични в повечето регистрационни документи на превозните средства  с изключение на немските. За да получите останалите параметри, е необходимо да приложите документите Сертификат за съответствие" (COC) и "Информационен файл за клиента" (CIF) от производителя на превозното средство.

Промени в таксуването на база маса

на превозното средство ( максимално допустимо техническо тегло Ф1 параметър, вместо както до сега Ф2)

Всички МПС с нулеви емисии

( електрически и въглеродни, т.н) ще бъдат класифицирани към клас 5. Не е необходимо да се събират допълнителни параметри, свързани с въглеродните емисии.

Параметрите за въглеродни емисии са:

дата на първа регистрация на превозното средство (B), брой на задвижващите оси, тип шаси (трактор или неподвижен камион), тип кабина (дневна кабина или спална кабина), работен обем на двигателя (P.1), мощност на двигателя (P.2), тип двигател (P.3), тегло (F.1) и стойност на въглеродните емисии (V.7). Трябва да намерите B, P.1, P.2, P.3 и F.1 в повечето от стандартните регистрационни документи на превозните средства .

Въглероден клас Представяне Зареждане
Клас 1 До 5% намаляване на СО2 емисиите Над средното
Клас 2 от 5% до 8% намаляване на СО2 емисиите 5-15% под клас 1
Клас 3 Повече от 8% намаляване на СО2 емисиите (но не колкото в клас 4) 15-30% под клас 1
Клас 4 ниско емисионен клас автомобил: най-малко 50% под средната стойност от вече намалените СО2 емисии (но не автомобил с нулеви емисии) 30-50% под клас 1
Клас 5 автомобил с нулеви емисии 50-75% под клас 1

Освен това общите разходи могат да варират в зависимост от емисионния клас на вашия автомобил.

Понастоящем няма специални разпоредби или референтни стойности за автобуси и определени подгрупи превозни средства в рамките на класовете N2 и N3. В резултат на това те временно се причисляват към клас 1.

Като водещ доставчик в сферата на Пътни такси в Европа, екипът на Shell card активно следи напредъка в развитието на пътните такси и ще подкрепя превозвачите, като им предостави компетентно мнение в нововъведенията в това направление. С удоволствие ще съдействаме по време на този процес с наличната ни ниинформация. Винаги можете да разчитате на нашите напътствия и подкрепа.