Group of people standing for a photo

На събитието присъстваха заместник-ректорът проф. Ренета Божанкова, деканът на Геолого-географския факултет проф. Филип Мачев, г-жа Камелия Славейкова изпълнителен директор на Shell България ЕАД и г-н Баки Уяр, търговски директор на Shell Проучване Западно Черно море. 

„С това дарение Shell демонстрира подкрепата си за техническото и инжeнерното образование в България. Новата лаборатория осигурява достъп до най-модерните технологии на бъдещите геолози от Геолого-географския факултет и ще подпомага тяхното развитие в учебния процес“, коментира г-жа Камелия Славейкова.

През 2017 г. Shell финансира обновяването на две лаборатории в катедра “Електротехника“ в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски". Общо Shell инвестира 150 000 евро в български университетски проекти.