Медия хранилището на Shell във Flickr съдържа снимков материал от нашите дейности по целия свят, нашето лого и членовете на Изпълнителния комитет. Файловете могат да се свалят с ниска и висока резолюция и са предназначени изключително за журналистически цели. На нашия YouTube канал предлагаме редовно актуализирана колекция от видео материали, касаещи Shell.

Хранилище със снимкови материали във Flickr

Нашата колекция от снимки във Flickr включва набор от снимков материал, изобразяващ дейността ни по целия свят, нашето лого и членовете на Изпълнителния комитет. Материалите, поместени в това хранилище, са предназначени изключително за журналистически цели. В случай, че Вие сте доставчик или издател или имате въпроси, моля, свържете се с Shell Photographic Services.

·         Хранилище със снимкови материали във Flickr

Колекция от видео материали в YouTube

Повечето от корпоративните видео материали на Shell сa публикувани в нашия YouTube канал. Можете да гледате, споделяте или да коментирате нашите видео материали; не можете да ги сваляте. В случай че Ви е нужно копие на наше видео, моля, свържете се с администратора на сайта на Shell.