Women at Laboratory

„Радваме се да подкрепим община Приморско в развитието на образованието в природните науки. Образованието в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) е основен приоритет за Shell когато говорим за социални инвестиции в световен мащаб, защото смятаме, че тези умения са от съществено значение за развитието на енергийния сектор. Надяваме се новото оборудване да стимулира учениците да развият своите таланти и тук да се изградят бъдещите млади учени и изобретатели на България” коментира г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

„Една известна сентенция казва, че училището е работилница, където се формира мисълта на подрастващото поколение, и трябва да го държите много здраво, ако не искате да изпуснете бъдещето от ръцете си. С мисълта, че децата са нашето бъдеще и с грижата за тях, избрахме да осигурим пособия за часовете по биология, химия и физика. Считам, че възможността децата да работят в екип, провеждайки различни опити ще повиши интереса им към природните науки и изследователската дейност. По този начин образованието, което осигуряваме, ще бъде ориентирано не само към усвояване на определени знания от учениците, но и към развитие на личности с познавателни и творчески способности“ сподели г-н Димитър Германов, кмет на община Приморско.

Проектът стана възможен благодарение на дарение от Shell в размер на 55 000 евро.

През 2018 г. Shell финансира построяването на две детски площадки в Стария Несебър и обновяването на многофункционална спортна площадка. в гр. Поморие. Проектът в гр. Приморско е третият реализиран от инвестиционната програма в шестте южно-черноморски общини Несебър, Поморие, Бургас, Приморско, Созопол и Царево, където Shell ще подпомогне местните социално-икономически приоритети и проекти свързани с образованието, спорта, културата и околната среда. Общата стойност на проектите възлиза на 850 000 евро.