Камелия Славейкова участва в дискусия на тема „Транспорт и качество на въздуха“, в рамките на която бяха представени добрите практики на Shell в развитието на иновативни видове горива.
Камелия Славейкова участва в дискусия на тема „Транспорт и качество на въздуха“, в рамките на която бяха представени добрите практики на Shell в развитието на иновативни видове горива.

Shell представи иновативни горива и разработени възможни технологични решения по време на 21-ия Европейски форум по екоиновации в София, който се състоя в София Тех Парк на 5 и 6 февруари. Камелия Славейкова, изпълнителен директор на компанията, участва в дискусия на тема „Транспорт и качество на въздуха“, в рамките на която бяха представени добрите практики на Shell в развитието на иновативни видове горива като електроенергия, въглерод, втечнен природен газ (LNG) и технологията GTL (синтетичен дизел от природен газ), които са в съответствие както с настоящите, така и с бъдещите потребности на автомобилистите и транспортния сектор.

„Участието на Shell в този форум е напълно естествено, тъй като компанията търси решения за мобилност с ниски нива на емисии. Не вярваме в съществуването на магическо решение за универсално алтернативно гориво, което ще доведе до намаляване нивата на вредните емисии във всички транспортни сектори и модели на транспорт по света. Напротив, смятаме, че успешният и устойчив преход към нисковъглеродно бъдеще изисква набор от различни горива. Shell инвестира в нисковъглеродни горива и разнообразява гамата от горива, които предлагаме на нашите клиенти”, сподели г-жа Славейкова.

Нено Димов разглежда Феникс, автомобил от „градски тип“, на Техническия университет – София и ДТТ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от категорията „прототип“ на електрическа батерия.
Нено Димов разглежда Феникс, автомобил от „градски тип“, на Техническия университет – София и ДТТ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от категорията „прототип“ на електрическа батерия.

В рамките на събитието бе организирана и специална изложба, която представи два от енергийно ефективните автомобили с нулеви вредни емисии, направени от български студенти за участието им в Shell Eco-marathon 2017. Феникс е автомобил от „градски тип“, е разработен от отбора на Техническия университет – София. С водородна горивна клетка, той постигна резултат от 189 км/м3 на миналогодишното състезание в Лондон и зае престижното трето място. Моделът ДТТ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е от категорията „прототип“ на електрическа батерия и през 2017 г. постигна резултат от 360 км/кВтч като зае 12-то място в Европа.

Произведенията на финалистите в националния ученически конкурс за рисунка на тема „Зеленият транспорт на бъдещето”
Произведенията на финалистите в националния ученически конкурс за рисунка на тема „Зеленият транспорт на бъдещето”

Двете разработки на българските студенти привлякоха вниманието на министъра на околната среда и водите на България Нено Димов и генералния директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия Даниел Кайеха Креспо. Двамата изразиха впечатленията си от автомобилите и поздравиха студентите за креативния подход и постигнатите резултати.

Изложбата включваше и произведенията на финалистите в националния ученически конкурс за рисунка на тема „Зеленият транспорт на бъдещето”. В рамките на инициативата близо 400 ученици от V до XII клас от над 70 основни, средни училища и гимназии от 35 града и 7 села в България представиха проектите си за превозни средства на бъдещето.

Основна тема на 21-ия Европейски форум по екоиновации бяха екологичните решения за подобряване на качеството на въздуха. Събитието срещна компании и публични институции, които вече са успели да разработят и внедрят ефективни нови технологии или иновативни модели на бизнес и управление, с онези, които търсят такива решения и практики. Събитието бе организирано съвместно от Генерална дирекция "Околна среда" на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите на Република България.