Членовете на Българската Петролна и Газова Асоциация (БПГА), какъвто е и Shell България ограничават временно свободният достъп до тоалетните на част от бензиностанциите, според конкретните специфики. Това се налага, за да се съобразим с изискванията на Националния оперативен щаб и да предотвратим струпване на хора пред и в обектите и санитарните възли, особено след затварянето на кафенетата и ресторантите в страната.

Обслужващият персонал ще бъде сведен до минимум, без да се затруднява зареждането с горива.

Създава се огромна опасност от пренасяне на заразата. Единственият превантивен способ е да се спре свободният достъп до тоалетните.

Вярваме, че нашите клиенти ще проявят разбиране към тези ограничения и всички мерки, които компаниите от БПГА предприемат за ограничаване на вирусната инфекция.