Взели сме всички хигиенни мерки и спазваме установените правила за безопасност. Молим всички клиенти да спазват общите правила, които са валидни в цялата държава, да не забравят да стоят на отстояние от 1.5 м. от други клиенти и да използват безконтактни плащания, ако е възможно.