Над 100 служители на Shell България и търговските комплекси Shell се включиха в доброволческата акция по залесяване в горската местност край град Годеч. В рамките на ден те засадиха близо 3000 фиданки черен бор и цер на терен от 7 дка, с което приключиха успешно зелената инициатива, стартирала през 2021 година по повод 30-ия юбилей на Shell в България. Целият проект по залесяване обхвана общо 11 дка, върху които бяха засадени общо около 4000 фиданки. В първата фаза през ноември-декември 2021 г. беше подготвен целият терен, но поради усложнената епидемична обстановка беше залесена само една трета от него.

Залесителната кампания е осъществена в партньорство с ДГС-Годеч, част от Северозападното държавно предприятие. Със съдействието на стопанството, компанията взе предвид конкретните нужди на района и подходящите дървесни видове, за да бъде кампанията максимално ефективна и да адресира адекватно проблема с обезлесяването в района. Акцията обхваща не само еднократното засаждане на дръвчетата - Shell е поела ангажимент в рамките на следващите 2 години да се погрижи за отглеждането и запълването на незахванатите фиданки.

Доброволческата кауза обедини не само служителите на Shell, но и партньорите на компанията. Дългогодишният партньор - строителната фирма Булстрейт подкрепи инициативата с разчистването на 15 тона строителни отпадъци от нерегламентирано сметище в района на залесяването. „Оценяваме силно подкрепата на колегите от Булстрейт в това начинание и им благодарим за незабавната реакция и професионализма. Горди сме също, че толкова много от служителите припознаха каузата и се включиха с ентусиазъм - това пролича ясно в постигнатите резултати. Благодарим също на ДГС-Годеч за съдействието в организацията на цялата кампания“, коментира Камелия Славейкова, председател на борда на директорите на Shell България.

„Нашето кредо е „да предадем на следващите поколения българската гора такава, каквато сме я приели от нашите предшественици“. Ние приветстваме всеки, който се включва в нашата кауза. Инициативата на Shell България дава много добър пример на малки и големи и вярвам, че носи удовлетворение на участниците.“, коментира инж. Антон Колдов, директор на ТП „Държавно горско стопанство Годеч“.

През последните 30 години Shell България въвежда и налага на местно ниво утвърдените международни стандарти на Групата и работи по прилагането на нейните глобални политики Глобалният ангажимент на компанията е да се превърне в енергиен бизнес с нулеви нетни емисии до 2050 г. в синхрон с обществото. С приключването на настоящата инициатива компанията прави поредна стъпка в България в постигането на тази амбициозна цел.