Какво всъщност е автогаз, пробан-бутан или LPG?

Автогазта е вторичен продукт, извлечен от суров нефт. Представлява смес от леки въглеводороди - най-вече пропан и бутан – които обичайно са в газообразно състояние, а при високо налягане преминават в течно.

Химичните и физичните свойства на пропана и бутана гарантират отличната работа на автомобила. Двата газа изграят без да оставят въглеродни остатъци в двигателя. Автогазта удължава живота на свещите, клапаните и буталата, и запазва свойствата на маслото на двигателя за по-дълго.

Какви са характеристиките на качествения пропан-бутан?

 • Високо октаново число

  Високо октаново число

  Октановото число описва устойчивостта на горивото към неконтролирано запалване. Високата му стойност осигурява оптимален процес на горене в двигателя. Октановото число на пропан-бутана трябва да бъде минимум 89.

 • За всякакви метеорологични условия

  За всякакви метеорологични условия

  Автогазта трябва да е годна за употреба при всякакви метеорологични условия, поради което нейният състав и характеристики се следят и коригират през цялата година. Когато навън е студено, образуването на газови пари е по-слабо. Следователно, в студения период на годината съставът на газа трябва да бъде пригоден, за да се гарантира, че налягането на парите ще бъде минимално 150 kPa при -5°C (16 октомври – 15 април). За топлия период (16 април – 15 октомври) тази минимална стойност на налягането на парите трябва да се гарантира при + 10°C. Произвеждат се два вида смеси – зимна и лятна, като разликата е в процентното съотношение на пропан и бутан.

 • Чисто и некорозивно гориво, което гарантира дълъг живот на газовата инсталация

  Чисто и некорозивно гориво, което гарантира дълъг живот на газовата инсталация

  Автогазта трябва да има подходяща чистота, за да не доведе до по-бързо запушване на филтъра или повреда на редуктора-изпарител. Затвова е важно да отговаря на изискванията за „остатък от изпарение“ - параметър , който описва количеството примеси в състава й.

  Автогазта не трябва да е корозивна. Повишенaта корозивност в течна фаза може да ускори амортизацията на резервоара. Спазването на изискванията за клас на корозията гарантират, че няма да се наложи по-ранна смяна на резервоара. За да не е корозивна, качествената смес пропан-бутан не трябва да съдържа вода и сяроводород.

 • Щади природата

  Щади природата

  Пропан-бутанът е благоприятно за околната среда гориво, защото при изгаряне отделя по-малко вредни емисии (въглерод, азотен оксид и не изгорял въглеводород) в сравнение с други видове горива. Освен това при използването му не се образуват фини прахови частици – ФЧ 10 и ФЧ 2,5.

Повече за Горива Shell

Избирай Shell V-Power при всяко зареждане

и запази двигателя си в най-добра форма2

Shell V-Power Diesel

Новият и подобрен Shell V-Power Diesel1 – най-доброто ни гориво за върхово представяне досега.2